مراسم روز عاشورا

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان:مراسم روز عاشورا

این مراسم عزاداری روز شنبه 2 آبان برگزار شد.

خبرهای تازه