تصاویر همایش شیرخوارگان

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان:تصاویر همایش شیرخوارگان

این همایش در روز  جمعه دوم محرم الحرام 1437 برگزار شد

خبرهای تازه