گزارش تصویری تاسوعای حسینی 1394 بسیچ مداحان سپاه عاشورا استان آذربایچان شرقی

بسیج مداحان:گزارش تصویری تاسوعای حسینی 1394 بسیچ مداحان سپاه عاشورا استان آذربایچان شرقی

این مراسم در روز جمعه 1 آبان  سال جاری برگزار شد.

خبرهای تازه