برگزاري دو جلسه شوراي بسيج مداحان سپاه عاشورا

بسیج مداحان:دو جلسه از سلسله جاسات شوراي بسيج مداحان سپاه عاشورا برگزار شد.

محسن بخت شكوهي مسئول سازمان بسيج مداحان سپاه عاشورا از برگزاري دو جلسه مهم شوراي قشر  در دفتر سازمان خبر داد.

وي در مصاحبه با خبرنگار سازمان بسيج مداحان استان آذربايجان شرقي گفت : اين دو جلسه با ارائه موضوعات مربوط به شناسايي آسيبهاي موجود در هيئت هاي حسيني خوهران و برادران برگزار شد.

وي خاطر نشان كرد :((اين جلسات اعضاي شورا به ارائه مطالب مربوط در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي پرداختند.))

لازم به ذكر است دومين جلسه با محوريت مجالس خواهران كه در خصوص  هيئت ها بحث شد.

بخت شكوهي از برگزاري  قريب الوقوع  مجمع استاني بسيج مداحان اين استان خبر داد قرار است  موضوعات مطرح شده در ش.راي قشر مورد بحث و بررسي قرار گيرد

خبرهای تازه